Na Sgeulachdan

Tha seachd sgeulachdan a’ gluasad tro tìm agus àrainn, a’ deanamh co-cheangalan eadar uirsgeul is eachdraidh, a’ measgachadh miotas agus an fhìrinn agus a’ fuasgladh tuigse ùr air an tìr mun cuairt oirnn.   Tha na sgeulachdan ionadail seo ri’m faoitinn airson an cuir air bh’ur fòn-laimh no iPod gus an tèid èisdeachd riutha anns an dearbh àite far an do thachair iad.

Na Sgeulachdan