04. Dun Ciuthach

Podcast Audio File (MP3)


Cunntas goirid air sgeulachd àirseachail an dùin. ‘S e geàrr-chunntas ùr-nòsach a bha seo mu na chaidh a lorg o chionn ghoirid mu dhùintean ann an Iar Thuath na Gàidhealtachd agus sna h-Eileanan agus mar a dh’fhaodas tuigse fhaighinn air an làraich shònraichte seo bhon eòlas seo. Thathas ag amas air dà mhodh mìneachaidh, mu carson a tha an dùn na shuidhe air gainmheach Ùige, a chur fa chomhair luchd-èisteachd.